français   Home  > Professionals > Producten > Classificatie  
 
Professionals
Producten
Classificatie
Classificatie - Volumemassa en Gebruiksbestemming
Classificatie - Betrouwbaarheidsniveau
Classificatie - Benor
Classificatie - Geom. vorm
Classificatie - Productieproces
Alle producten
Eigenschappen
Normen + Regelgeving
Fabricatie
Bouwen met Baksteen
Fabrikanten
Projecten
Links

Indeling van de bakstenen

Tot eind maart 2006 werd gevelmetselwerk gedefinieerd in de Belgische norm NBN B 23-002 en niet-decoratief metselwerk in de norm NBN B 23-003. Nu worden beide typen baksteen beschreven door één Europese productnorm NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen - Deel 1: Metselbaksteen.

Deze Europese norm legt de kenmerken vast die van toepassing zijn in het kader van de CE-markering.

De norm geeft geen drempelwaarden op waaraan de producten moeten voldoen. De ontwerper moet voor de eigenschappen die in de norm vermeld staan, zoals gewicht en druksterkte, zelf de cijferwaarden vastleggen voor zijn toepassing.

In België werden twee PTV's (Prescriptions Techniques - Technische Voorschriften) opgesteld, namelijk de PTV 23-002 (gevelmetselwerk) en de PTV 23-003 (niet-decoratief metselwerk ) opgesteld . Hierin worden technische voorschriften gegeven die de basis vormen voor het kwaliteitsmerk BENOR en dit ter aanvulling van de Europese norm NBN EN 771-1.

Definitie baksteen
In de EN 771-1 wordt een metselbaksteen gedefinieerd als een metselsteen gemaakt uit klei of een ander, kleiachtig materiaal, met of zonder zand, brandstof of andere toevoeging, gebakken op een voldoende hoge temperatuur om een keramische binding te vormen.

Basismateriaal
De keramische massa van een baksteen zonder rekening te houden met de perforaties wordt scherf genoemd . Deze wordt gekenmerkt door haar kleisamenstelling, de porosering, de doorlopen bakcurve en de ovenatmosfeer.

Oppervlakken van de baksteen
Het legvlak is het vlak van de baksteen die in het metselwerk horizontaal wordt aangebracht.

Legvlak Strek Kop

Indeling van de bakstenen
Metselbakstenen kunnen op verschillende wijzen ingedeeld worden :

Indeling volgens de volumemassa en gebruiksbestemming
Indeling volgens het betrouwbaarheidsniveau van de gedeclareerde druksterkte
Indeling in het kader van het BENOR-merk
Indeling volgens de geometrische vorm
Indeling volgens productieproces


 

 

 
Belgische Baksteenfederatie - Kartuizersstraat, 19 bus 19 - 1000 Brussel - info@baksteen.be - Tel: 02/511.25.81 - Fax: 02/513.26.40