français   Home  > Professionals > Producten > Normen + Regelgeving  
 
Professionals
Producten
Classificatie
Alle producten
Eigenschappen
Normen + Regelgeving
Normen
Productnormen
Proefnormen
Ontwerpnormen
CE + Productnormen
EPB
Fabricatie
Bouwen met Baksteen
Fabrikanten
Projecten
Links

Ontwerpnormen

Berekening en uitvoering van metselwerkWarmte-isolatie normen

NBN B 62-301 Warmte-isolatieprestatie van gebouwen - Globaal warmte-isolatiepeil (K-peil) van een gebouw
NBN B 62-002 Thermische prestaties van gebouwen - Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) van gebouwcomponenten en gebouwelementen - Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie (Ht-waarde) en ventilatie (Hv-waarde)
NBN B 62-003 Berekening van de warmteverliezen van gebouwen
(gedeeltelijk vervangen door NBN EN 12831: 2003)
NBN EN 12831 Verwarmingssystemen in gebouwen - Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting (vervangt gedeeltelijk NBN B 62-003)

Geluidswering

NBN EN ISO 717-1 +A1 Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 1: Luchtgeluidisolatie (ISO 717 - 1: 1996)
NBN EN ISO 717-2 +A1 Geluidleer - Bepaling van de geluidisolatie in gebouwen en van gebouwdelen - Deel 2: Kopgeluidisolatie (ISO 717 - 2: 1996)
NBN S 01-400-1 Akoestische criteria voor woongebouwen
prNBN S 01-400-2 Akoestische criteria voor schoolgebouwen
NBN S 01-401 Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek aan komfort in gebouwen te vermijden

Brandweerstand

NBN S 21-201 + A1 Brandbeveiliging in de gebouwen - Terminologie
NBN S 21-202 + A1 Brandbeveiliging in de gebouwen - Hoge en middelhoge gebouwen - Algemene eisen (met erratum)
NBN S 21-203 Brandbeveiliging in de gebouwen - Reactie bij brand van de materialen - Hoge en middelhoge gebouwen
NBN S 21-204 Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Algemene eisen en reactie bij brand
NBN S 21-205 Brandbeveiliging van de gebouwen - Hotels- en gelijkaardige inrichtingen - Algemene eisen
NBN 713-020 + A1,2,3 Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelementen (met erratum)
NBN EN 13501-1 + A1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
NBN EN 13501-1 + A2 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, behalve voor ventilatiesystemen
 
Belgische Baksteenfederatie - Kartuizersstraat, 19 bus 19 - 1000 Brussel - info@baksteen.be - Tel: 02/511.25.81 - Fax: 02/513.26.40