français   Home  > Professionals > Producten > Normen + Regelgeving  
 
Professionals
Producten
Classificatie
Alle producten
Eigenschappen
Normen + Regelgeving
Normen
Productnormen
Proefnormen
Ontwerpnormen
CE + Productnormen
EPB
Fabricatie
Bouwen met Baksteen
Fabrikanten
Projecten
Links

Normen

Meestal vindt men deze onderverdeling terug in de nummering van de normen. Bijvoorbeeld heeft men de reeks productnormen EN 771 van alle metselstenen, die gebruik maakt van de reeks proefnormen EN 772. Het eerste deel van deze reeks EN 771, is de norm EN 771-1, de productnorm van baksteen, die slechts bepaalde delen, bepaalde proeven, van de reeks EN 772 gebruikt.

Tot eind maart 2006 werd gevelmetselwerk gedefinieerd in de Belgische norm NBN B 23-002 en niet-decoratief metselwerk in de norm NBN B 23-003. Nu worden beide typen bakstenen beschreven in één Europese norm NBN EN 771-1 "Voorschriften voor metselstenen - Deel 1: Metselbaksteen".
Deze norm legt de kenmerken vast die van toepassing zijn in het kader van de CE-markering.
De norm geeft geen drempelwaarden op waaraan de producten moeten voldoen. De ontwerper moet voor de eigenschappen die in de norm vermeld staan, zoals gewicht en druksterkte, zelf de cijferwaarden vastleggen voor zijn toepassing.

Ter aanvulling van deze Europese norm zijn in België twee PTV's (Prescriptions Techniques - Technische Voorschriften) opgesteld, namelijk de PTV 23-002 (gevelmetselwerk) en de PTV 23-003 (niet-decoratief metselwerk). Hierin worden technische voorschriften gegeven die de basis vormen voor het kwaliteitsmerk BENOR.

Productnormen
Proefnormen
Ontwerpnormen

 
Belgische Baksteenfederatie - Kartuizersstraat, 19 bus 19 - 1000 Brussel - info@baksteen.be - Tel: 02/511.25.81 - Fax: 02/513.26.40