français   Home  > Professionals > Producten > Normen + Regelgeving  
 
Professionals
Producten
Classificatie
Alle producten
Eigenschappen
Normen + Regelgeving
Normen
CE + Productnormen
EPB
Fabricatie
Bouwen met Baksteen
Fabrikanten
Projecten
Links

EPB

Energieprestatierichtlijn

De energieprestatierichtlijn (16-12-2002), zoals vastgelegd door het Europees parlement en de raad van de Europese Unie diende te worden omgezet op 4 januari 2006 in ons land door de gewesten . De eisen uit deze richtlijn werden omgezet in nieuwe decreten/ordonnanties en overeenkomstige uitvoeringsbesluiten.

De gereviseerde EPBD-richtlijn (2010/31/EU) werd goedgekeurd op 19 mei 2010 en moet uiterlijk twee jaar na het van kracht worden, omgezet zijn in nationale regelgeving . Dat is tegen 9 juli 2012.

Volgende zaken dienen bepaald :

 • Het globaal warmte-isolatiepeil K-peil(werd verlaagd van K55 naar K45)
 • De warmtedoorgangscoëfficient U
 • E-peil (maatstaf voor het energieverbruik van het gebouw)
  Het E-peil wordt berekend a.d.h.v. een programma dat gratis ter beschikking wordt gesteld. (zie www.energiesparen.be)
  Voor baksteenmetselwerk zijn de gegevens voor de berekening van het E-peil en het K-peil identiek. De architect moet dus geen bijkomende inspanningen doen om nieuwe gegevens in te zamelen.
  Sinds 2010 bedraagt het maximaal E-peil 80.

 • Zomerconditie-eis
  Uit het programma rolt het resultaat van een test naar zomercomfort. Wordt het niet te warm in de woning? Bij een woning met massief baksteenmetselwerk is aan deze eis steeds voldaan.

Sedert 1 januari 2011 dient het extra warmteverlies ter plaatse van bouwknopen verplicht worden ingerekend in het K-peil en het E-peil voor gebouwen:
- waarvoor de EPB-eisen voor nieuwbouw gelden én
- waarvoor een stedebouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2011.

 

 
Belgische Baksteenfederatie - Kartuizersstraat, 19 bus 19 - 1000 Brussel - info@baksteen.be - Tel: 02/511.25.81 - Fax: 02/513.26.40