français   Home  > Professionals > Producten > Normen + Regelgeving  
 
Professionals
Producten
Classificatie
Alle producten
Eigenschappen
Normen + Regelgeving
Normen
CE + Productnormen
EPB
Fabricatie
Bouwen met Baksteen
Fabrikanten
Projecten
Links

Normen - Regelgeving

Algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 types normen :

  • productnormen (bvb. EN 771-1), die het product beschrijven en de eisen opgeven waaraan het moet voldoen;
  • proefnormen (bvb. EN 772-2), waarin een proef wordt beschreven die nagaat of een product aan die eisen voldoet.
  • Hiernaast bestaat nog een derde soort normen die zich hiervan onderscheiden, namelijk de ontwerpnormen (bvb. EN 1996 (Eurocode)). Deze geven de regels volgens dewelke een gebouw ontworpen, berekend en uitgevoerd moet worden.
 
Belgische Baksteenfederatie - Kartuizersstraat, 19 bus 19 - 1000 Brussel - info@baksteen.be - Tel: 02/511.25.81 - Fax: 02/513.26.40