français   Home  > Downloads > Rekenbladen  
News
Pensioenplan arbeiders baksteensector
Duurzaam bouwen
Herziening technische publicaties
Berekening druksterkte - NBN EN 1996-3
januari 2012
BMB 148
december 2014
digitale versie BMB 148
december 2014
Baksteenprijs
december 2014
Jaarverslag 2013
Onze publicaties
Downloads
Members only

Baksteenfabricage

Waarmee wordt een woning gebouwd? Een baksteen natuurlijk! Iedereen kent dit mooie product. Vandaag bestaan verschillende uiteenlopende types baksteen. Weten we wel hoe de grondstof verwerkt wordt tot deze prachtige producten?

Technische publicaties

De federatie heeft een reeks brochures en technische handboeken uitgegeven.
Voor het ogenblik werken wij aan een actualisering van onze technische brochures.

Het is mogelijk dat de huidige informatie op onze website en in de technische brochures niet meer volledig actueel zijn omwille van een aantal evoluties op gebied van reglementeringen en normeringen (productnorm NBN EN 771-1, NBN EN 1745, Eurocodes en hun Nationale bijlagen, herziening STS 22, ...)

Mocht U bepaalde specifieke technische vragen hebben, kan U steeds onze technische dienst contacteren op
info@baksteen.be


Duurzaam Bouwen

"Baksteen ... de keuze voor duurzaam bouwen"
In een tijdperk waarin duurzaam bouwen een ware uitdaging is geworden voor de maatschappij, blijft baksteen een materiaal dat bij uitstek bijdraagt aan een bebouwde omgeving die gezond en duurzaam is met een groot binnencomfort.

"DuCoClay ... Clay forever"

Bouwen met Baksteen

De bedoeling van Bouwen Met Baksteen is de architecten en ontwerpers behulpzaam te zijn bij het ontwerpen van baksteengebouwen : het te kennen geven van de evolutie van de bouwtechnieken met baksteen.

Vandaag biedt het tijdschrift nieuwe mogelijkheden via electronische weg !
Vanaf nu is er een digitale versie van Bouwen met Baksteen beschikbaar. Een eenvoudig pdf leesprogramma volstaat om deze publicatie op uw pc of tablet te lezen.
Deze digitale versie biedt bovendien een aantal bijkomende opties zoals een link naar de websites van baksteenfabrikanten en deze van de architecten wiens projecten worden voorgesteld in het tijdschrift alsook bijkomende foto’s, technische tekeningen, linken naar technische artikels, enz.

BMB147 (september 2014) : digitale versie
BMB146 (juni 2014) : digitale versie
BMB145 (maart 2014) : digitale versie
BMB144 (december 2013) : digitale versie
BMB143 (september 2013) : digitale versie
BMB142 (juni 2013) : digitale versie
BMB141 (maart 2013) : digitale versie




Rekenmodules

Rekenmodules werden ontwikkeld op basis van de normen van toepassing … Deze zijn beschikbaar op deze website.


Pensioenplan voor de arbeiders uit de baksteensector

Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan kunnen ze een individueel en aanvullend pensioen opbouwen, bovenop het wettelijk pensioen.
Download de brochure die aan de hand van enkele concrete vragen, de krachtlijnen en principes van het sectorial pensioenplan toelicht.



 
Belgische Baksteenfederatie - Kartuizersstraat, 19 bus 19 - 1000 Brussel - info@baksteen.be - Tel: 02/511.25.81 - Fax: 02/513.26.40