NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • De sector in cijfers

De totale Belgische baksteenproductie in 2022 bedroeg 2,585 miljoen ton

Er worden twee baksteensoorten onderscheiden: enerzijds baksteen voor gewoon metselwerk en anderzijds gevelbaksteen.

 

Baksteen voor "gewoon metselwerk"

Bakstenen voor “gewoon metselwerk” zijn volle bakstenen en geperforeerde bakstenen (snelbouw). Deze bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren.

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedroeg 956.000 ton. Het betreft hier enkel de productie van geperforeerde bakstenen. Volle bakstenen werden in 2022 niet geproduceerd.

 

Gevelbaksteen

De totale productie van gevelbaksteen bedroeg 1.629.000 ton.

We maken het onderscheid tussen twee types gevelbaksteen : strengpersgevelsteen en handvormgevelsteen. In 2022 werd 260.000 ton strengpersgevelsteen geproduceerd. De productiehoeveelheid handvormgevelsteen bedroeg 1.369.000 ton.

 

Smallere eco-formaten gevelsteen

Sinds enkele jaren brengen de baksteenfabrikanten naast het klassieke formaat ook geoptimaliseerde, slankere eco-formaten op de markt. In 2022 werden 941.382 m² smallere eco-formaten gevelbakstenen geproduceerd in België

 

Baksteenstrippen

In onze sector is een uitgebreid gamma baksteenstrips ter beschikking, geproduceerd volgens verschillende productieprocessen. Deze baksteenstrips kennen hun toepassing in diverse concepten in nieuwbouw en in renovatie. De productie van baksteenstrips kende in 2022 een verdere groei tot 855.263 m².

 

Uitvoer / Invoer

De uitvoer bedroeg 1.123.246 ton, wat 43% van de totale productie betekent. Het Verenigd Koninkrijk blijft het belangrijkste exportland. Andere belangrijke exportlanden zijn Nederland, Duitsland en Frankrijk. De uitvoercijfers worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden.


De invoer bedroeg 290.786 ton werd bereikt. Hiermee bedraagt de invoer 11,2 % van de Belgische productie.

    

Download het jaarverslag 2022 van de baksteenindustrie.