NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • De sector in cijfers

De totale Belgische baksteenproductie in 2021 bedroeg 2,562 miljoen ton

Er worden twee baksteensoorten onderscheiden: enerzijds baksteen voor gewoon metselwerk en anderzijds gevelbaksteen.

Baksteen voor "gewoon metselwerk"

Bakstenen voor “gewoon metselwerk” zijn volle bakstenen en geperforeerde bakstenen (snelbouw). Deze bakstenen worden gebruikt voor metselwerk van binnenmuren.

De productie van baksteen voor gewoon metselwerk bedroeg 937.000 ton. Het betreft hier enkel de productie van geperforeerde bakstenen. Volle bakstenen werden in 2021 niet geproduceerd.

 

Gevelbaksteen

De totale productie van gevelbaksteen bedroeg 1.625.000 ton.

We maken het onderscheid tussen twee types gevelbaksteen : strengpersgevelsteen en handvormgevelsteen. In 2021 werd 238.000 ton strengpersgevelsteen geproduceerd. De productiehoeveelheid handvormgevelsteen bedroeg 1.387.000 ton.

 

Baksteenstrips

In onze sector is een uitgebreid gamma baksteenstrips ter beschikking, geproduceerd volgens verschillende productieprocessen. Deze baksteenstrips kennen hun toepassing in diverse concepten in nieuwbouw en in renovatie. De productie van baksteenstrips kende in 2021 een verdere groei tot 684.560 m².

 

Uitvoer / Invoer

De uitvoer bedroeg 1.046.000 ton, wat 41% van de totale productie betekent. Het Verenigd Koninkrijk blijft het belangrijkste exportland. Andere belangrijke exportlanden zijn Nederland, Duitsland en Frankrijk. De uitvoercijfers worden samengesteld op basis van een rondvraag bij de leden.


De invoer bedroeg 187.277 ton werd bereikt. Hiermee bedraagt de invoer 7,3 % van de Belgische productie.

    

Download het jaarverslag 2021 van de baksteenindustrie.