NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Disclaimer – Juridische kennisgeving

BBF - Belgische Baksteenfederatie vzw

Kartuizersstraat 19 bus 19 - 1000 Brussel

0407 780 773

 

Aansprakelijkheid

BBF is niet aansprakelijk voor de inhoud van zijn site. De inhoud van de site is van algemene aard en is niet op de bijzondere situatie van een persoon of activiteit gericht. De informatie is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Ze houdt evenmin professioneel, juridisch of technisch advies in.

BBF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op zijn website. De site bevat links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn. BBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites. BBF zal de links naar websites verwijderen zodra het kennis heeft van het illegale of ongepaste karakter ervan.

 

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de BBF-website zijn door auteursrechten beschermd. Reproductie, mededeling aan en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden zijn toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.