NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • DUURZAAMHEID en CIRCULARITEIT
  • Milieuprofiel - EPDs

Registratie van sectorale EPD in de federale databank B-EPD

Reeds enkele jaren geleden werden de fabrikanten van keramische materialen zich bewust van de levenscyclusanalyse van hun materialen en de milieu-impact ervan in verband met de productie, het gebruik en einde levensduur.

Zo werden er door de federatie Life Cycle Assesment studies en milieuverklaringen (EPD) van de producten gerealiseerd. Deze laatsten zijn sectorale verklaringen, representatief voor het geheel van de Belgische productie. Zij werden opgesteld voor gevelbakstenen, snelbouwstenen en dakpannen en werden geregistreerd in de federale databank “B-EPD”, die tijdens het opstellen van dit artikel werd afgerond: www.environmentalproductdeclarations.be.

Op middellange termijn, dienen de milieugegevens die zijn geregistreerd in B-EPD te worden gebruikt om de milieuprestaties van gebouwen (nieuwbouw en renovatie) te evalueren. Een evaluatie-instrument voor architecten wordt ontwikkeld door de drie gewesten, die bevoegd zijn in deze materie.