NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • BAKSTEENSECTOR
  • Green Deal Wilde Bestuivers

Let’s Pollinate Flanders!

Met deze slagzin wil het Overlegcomité Vlaamse Ontginners (O.V.O.) samen met tal van partners inzetten op natuur in de ontginningssector. In het kader van het Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers gaat er extra aandacht naar acties en ingrepen gericht op het aantrekken en stimuleren van wilde bestuiverspopulaties.

 Als Baksteenfederatie dragen wij graag ons steentje bij aan de Green Deal Wilde Bestuivers in de ontginningssector.