NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Productie met een minimale impact op het milieu

Alle productieprocessen hebben onlosmakelijk een impact op het milieu. Dit is ook het geval bij de productie van baksteen, en daarom probeert de sector deze impact zoveel mogelijk te beperken. Zowel met de gronstoffen, waterverbruik, luchtemissies, transport als met de energie in het algemeen wordt bij de productie van baksteen zeer zorgvuldig omgesprongen.

  Grondstoffen 

Het beheer van de grondstof klei gebeurt zeer nauwgezet en wordt gepland zowel op korte, middellange als lange termijn. Wanneer mogelijk worden samenwerkingsakkoorden gesloten om de inbreng van klei uit andere bronnen te stimuleren.

    Water

 Water wordt gebruikt om het kleimengsel plastisch te maken, maar ook bij de vormgeving worden de mallen nat gemaakt, met zand bestrooid, met het kleimengsel gevuld en tenslotte weer gereinigd. Het spoelwater wordt over het algemeen in een interne kringloop herbruikt om het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken.

   Luchtemissies

Productie van baksteen brengt onvermijdelijk stof – en luchtemissie met zich mee. Om dit tot een minimum te beperken worden procesgeïntegreerde maatregelen gecombineerd met rookgasreinigingstechnieken.  

    Energie

Sinds tientallen jaren worden maatregelen getroffen om het energieverbruik te verminderen. Lees er alles over in ons artikel over energie-efficiëntie.