NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Bouwen in harmonie met de site

Download de publicatie BMB 163 - september 2018

In een steeds dichter bebouwde stadsomgeving is het onmogelijk geworden om bij de ontwikkeling van een project met een volledig blanco bladzijde te beginnen. Zelfs in een natuurlijke omgeving moeten bepaalde zaken in aanmerking worden genomen. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe element de plek versterkt moet de ontwerper rekening houden met een hele reeks gegevens, of deze nu historisch, stedenbouwkundig, patrimoniaal of programmatisch zijn.

Dit nieuwe nummer van “Bouwen met Baksteen” toont u zeer diverse projecten die met elkaar gemeen hebben dat ze de site waar ze worden verwelkomd een meerwaarde geven, ongeacht of het nu uitbreidingen, bebouwing van braakliggende terreinen, stadsvernieuwing of vrijstaande constructies betreft.

Elke keer vormt baksteen de gewenste verbinding tussen de bestaande inrichting en het nieuwe project, zodat beide in perfecte harmonie met elkaar zijn.