NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Eén van de grote troeven van de sector is het lokale karakter van onze producten. In de loop der jaren heeft zich rond de productie van keramische bouwmaterialen een belangrijke lokale economie gevestigd.

Geen transport van overal ter wereld

Onze hoofdgrondstoffen zijn van eigen bodem.

De steenbakkerijen liggen meestal in de onmiddellijke nabijheid van de kleigroeves waardoor het transport zeer beperkt is.

De productie dekt de behoefte van de Belgische markt.

Producten die onze dorpen en steden kenmerken.

Een industrie die de plaatselijke werkgelegenheid bevordert.