NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons
  • Home
  • DUURZAAMHEID en CIRCULARITEIT
  • Levenscyclus
  • Een werf met zeer weinig hinder

Bouwen met baksteen zorgt voor weinig overlast. De werven zijn geluidsarm, met weinig stof, zonder geurhinder en zorgen voor beperkte hoeveelheden restafval. Bouwen met baksteen veroorzaakt geen bodemverontreiniging en luchtvervuiling.

Er zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist voor de personen die in de nabijheid van de werf wonen.