NL | FR | Login voor leden Vacatures Contacteer ons

Rusthuis in Antwerpen

STRAMIEN, Architectuur en Ruimtelijke Planning

Foto’s : Chak López

 Het project omvat 18 zorgflats, aangevuld met enkele studio’s en een ondergrondse parkeergarage. Het project bevindt zich op de bestaande zorgcampus “Sint-Camillus” te Antwerpen en is gelegen in een stedelijk binnengebied, een grote groene binnentuin met de Sint-Laurentiuskerk op de achtergrond. Het project vormt een aanvulling op het aanwezige woonzorgcentrum.

Het nieuwe bouwvolume maakt een verbinding tussen de straat en het groene binnengebied. Het project ‘plooit’ zich als het ware naar binnen toe en zorgt ervoor dat de bestaande doorgang wordt opgewaardeerd.

Om aan te sluiten op de bestaande gebouwen en de aanwezige kerk werd gekozen voor baksteen als gevelmateriaal. Deze wordt verwerkt in een gedetailleerde uitvoering zodat een geleding en verfijning ontstaan die aansluiten bij de bestaande architectuur.

Gepubliceerd in 'Bouwen met Baksteen nr 148 - december 2014'   Download het artikel